Hva er en kausjonist?

Se hvilke forpliktelser og rettigheter kausjonister har.

Stiller du opp som tredjepartskausjonist, er det viktig å vite hvilke rettigheter og forpliktelser du har. Må du be noen om å være kausjonist for deg, er det også greit å vite hva du egentlig ber dem om, og hvem du kan spørre.

Kausjonist

Hvilke forpliktelser og rettigheter har en kausjonist?

En kausjonist stiller sin inntekt og eiendom som sikkerhet for lån, som en annen part har tatt opp. Grunnleggende sett forplikter kausjonisten seg til å betale tilbake lånet, hvis ikke låntaker kan betjene lånet. Som kausjonist bør man derfor vurdere risikoen for att låntaker ikke kan betale tilbake lånet sitt. Krever långiver kausjonist, er det nettopp fordi de ser en risiko for at det kan hende.

Flere typer kausjonistansvar

Det finnes to typer kausjonistansvar: simpelt kausjonistansvar og selvskyldnerkausjonist. Simpelt kausjonistansvar betyr at långiver først skal forsøke å inndrive lån fra låntaker. Som selvskyldnerkausjonist kan kreditor gå rett til kausjonisten, for å få lånet betalt. Stiller kausjonist eiendom som sikkerhet for lån, får låntaker pant, eller sikkerhet, i denne eiendommen.

Hvordan sikrer kausjonisten seg best?

Kausjonister bør be om oversikt over hva lånet skal brukes til, og hvordan långiver har tenkt å betale det tilbake. Får långiver problemer med å betale tilbake lånet, bør kausjonisten passe på å få en avtale med långiver raskest mulig, slik at det ikke påløper større utgifter i renter. Dessuten bør kausjonisten få i stand avtale med låntaker. Avtalen skal sikre kausjonistens framtidige krav om tilbakebetaling fra låntaker, om låntakers økonomi endrer seg, slik at de får mulighet for å betale lånet eller kausjonistens utlegg.

Alle avtaler mellom kausjonist og låntaker bør være skriftlige, og man kan få hjelp til dette hos en advokat, slik at det ikke blir tvil om avtaler. Du kan lese mere om kaujsonsforpliktelser, og hvordan man lager en kausjonsavtale hos finansportalen.no.

Alle kredittinstitusjoner i Norge har plikt til å opplyse hvis de fraråder låneopptak, samt om gjeldsforhandlinger, betalingsutsettelser, konkurs, død og hvis låntaker ikke kan betjene lånet sitt innom tre måneder, slik at kausjonisten har mulighet for å handle raskt. Dette står i finansavtaleloven, som regulerer lånemarkedet.

Trenger du kausjonist?

Du trenger ikke kausjonist til alle typer lån. Kausjonering mellom partner med personlig forhold kan ha negativ effekt på partnernes private forhold, og du kan lese mere om hvem som kan kausjonere, og hvordan du kan unngå kausjonist på lånet ditt hos MONEYBANKER.