Det er et bredt mangfold av psykologer i Oslo

Mange forbinder ordet psykolog med sykdom. At man må være psykisk syk for å gå til psykolog eller at det er noe negativt i å behøve eller ønske hjelp fra en psykolog.

psykologer i Oslo

I denne artikkelen vil det snus til noe positivt. Er det ikke for å kunne ha det så godt som mulig med seg selv og andre at man burde gå i terapi? Det negative ligger jo i at man ikke har det bra. Eller også at man ser at man kan unngå å havne i situasjoner som er negativt for en selv og dermed oppsøker psykolog for å få hjelp til dette.

Former for terapi

Psykologer i Oslo og omegn, så vel som i alle andre deler av landet kan hjelpe oss med alle former for terapi, uansett hva slags livssituasjon man befinner seg i.

Former for terapi

  • Parterapi og samlivssamtaler.
  • Alle personlige forhold som påvirker oss i hverdagen.
  • Behandling av ulike diagnoser som enten er ubehandlede eller begrenser en i det daglige livet.
  • I etterkant av uforutsette og livsendrende hendelser.

Bedriftshelsetjenesten

De aller fleste av oss ønsker å ha en arbeidshverdag uten konflikter. At man kan gå på jobb og ha et bra arbeidsmiljø hvor man kan trives og utføre arbeidet sitt på best mulig måte. Man tilbringer jo store deler av livet på jobb så de fleste ønsker nok at den sosiale biten med kollegaer også fungerer.

Bedriftshelsetjeneste

Dessverre er det flere som opplever ulike typer konflikter eller andre ubehagelige situasjoner på arbeidsplassen, og som kan være vanskelig å håndtere. Det kan også være noe i privatlivet som påvirker hverdagen på jobb. Mange arbeidsplasser er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, og her kan man få hjelp med blant annet samtaler og terapi. Sjekk om din arbeidsplass har tilbud av denne typen.

Tilgang til psykolog der man bor

Nordmenn som bor i enkelte deler av landet har dessverre ikke det samme tilbudet som de som bor blant annet i og rundt større byer.

Tilgang til psykolog

Det er relativt enkelt å finne psykologer i Oslo, men på et mindre sted som for eksempel Stord kan det være mye vanskeligere. Det går selvfølgelig ut på at det er et mye mindre antall psykologer og terapeuter på mindre steder. Det er dessverre slik at det avhenger av hvor i landet man bor når det kommer til hvor raskt og enkelt det er å oppsøke hjelp.

Man kan gå gjennom fastlege og få henvisning, eller oppsøke privat på eget initiativ.  Når det gjelder hvor raskt man får en time så er det opp til ventetider der man bor. Søker man terapi eller samtale og behandling utenom fastlege så er det lettere å få rask time om man bor et sted med større konsentrasjon av psykologer. Dette gir derfor et bedre tilbud til de som bor i tettsteder og byer.

Kostnader

Det er flere måter å få dekt utgiftene man har til psykolog og behandling. For å starte kan man få henvisning fra egen fastlege eller psykolog. Da vil utgiftene dekkes. Videre betaler man en egenandel for hver behandlingstime og denne kan variere noe da det fastsatte beløpet bestemmes fra timens lengde. For eksempel en behandling på ½-1 time koster 351 kr i egenandel. Det er også fint å vite at alle egenandelene teller mot frikortet. Alle barn og unge under 18 år betaler 0 kr.

Derimot hvis man ikke har henvisning så kan man få dekket utgiftene til maksimalt 3 utredningstimer. For å få dekket disse utgiftene så er det veldig viktig at den du går til har avtale med et regionalt helseforetak om driftstilskudd.

Man kan også gå til en psykolog i et EU eller EØS-land og betale selv for senere søke HELFO om å få beløpet tilbakebetalt. Videre informasjon kan man finne på helsenorge.no

  • Man trenger ikke henvisning fra fastlege.
  • Man kan få dekket eller refundert utgifter.

Problemløsning eller løsningsorientert samtale

Igjen skal vi gå tilbake til det som ble nevnt ovenfor, nemlig at man trenger ikke være syk for å dra nytte av en psykolog. Står man ovenfor et valg eller man skal ta en viktig beslutning er ofte nyttig å kunne ha en samtale rundt dette.

Familie og forhold

Mange vil si at det kan man jo snakke med familie eller venner om? Men tenk om man ikke kan det eller bør gjøre det. Det kan dreie seg om ting som handler om venner eller familien. Det kan også være temaer som en ønsker å snakke om med en person som ikke har noen personlig tilknytning til en selv.

Bryte mønstre

Enkelte opplever at de gjentar samme de samme valgene som ikke har det beste utfallet for en selv. En måte å beskrive livet sitt er at man er i et spor som man ikke kommer av. Psykologer i Oslo og andre steder kan hjelpe gjennom samtaler å finne måter man kan bryte mønstre som gjør at man tar disse valgene.

Gjennom samtaler vil man finne frem til nye muligheter sammen. Man vil kunne se seg selv og sine egne handlinger i nytt lys og dermed få økt innsikt og forståelse for egen situasjon. Hvor mange har ikke gått med følelsen av at man vet at man vil noe annet med livet, men man vet ikke hva? Eller følelsen at man går rundt i ring og ikke tar de mulighetene som dukker opp og går glipp av ting og alltid ser faktum i ettertid. Oppdag nye sider ved deg selv gjennom samtaler ved hjelp av fagfolk med utvidet kompetanse innen ulike metoder og teorier.

Familie og forhold

Mange som også går i samtale hos psykolog går på grunn av årsaker relatert til familie og ekteskap eller andre typer parforhold. Det kan være veldig nyttig å gå i samtaler både i forkant og etterkant av en skilsmisse. Er det barn involvert vil mange si at det er helt essensielt å få hjelp.

hjelp fra en psykolog

Kanskje man kan unngå seperasjon ved å ligge i forkant? Uansett er det bra for alle parter, uansett familiesituasjon å arbeide med kommunikasjon, bevisstgjøring av egen adferd og dynamikk i relasjoner.

Trenger jeg eller noen jeg er glad i hjelp fra en psykolog?

Rådgivning og terapi vil berike enhver som er villig til å investere i seg selv. Noen trenger kanskje hjelp eller en liten dytt fra for eksempel en venn for å ta det skrittet. Om det er dårlig selvtillit, stress, angst eller ensomhet, så vil man ikke tape noe på en samtale. Enkelte holder også forskjellige kurs. Hvorfor ikke sjekke hva som tilbys i ditt nærområde?

En ny og positiv trend er å gi noen parterapi i bryllupsgave. Det er rett å slett en investering i fremtiden og mange ser nå nytten av dette. Hvorfor ikke være i forkant for å bygge det beste forholdet man kan?

Kilder: