Hva bør jeg se etter når jeg leter etter regnskapsfører?

Mange som ser etter en regnskapsfører starter letingen med en tanke om at dette er den samme tjenesten for alle bedrifter, men det vil man raskt oppdage at ikke er riktig. Dersom man lette etter en regnskapsfører for 20 år siden, så kunne dette ofte være riktig til en viss grad, men i dag kan tilbud i forhold til regnskapsfører variere mye i forhold til hvilken løsning du velger.

regnskapsfører

I dag er det blitt flere og flere som leverer alle bilag elektronisk, og i tillegg velger hvilke kontoer det skal føres mot. Dette er for eksempel blitt tilfelle i forbindelse med føring av reiseregninger for ansatte i mange bedrifter. Tidligere fylte man ut et skjema hvor man la ved alle kvitteringene, og så førte en regnskapsfører dette inn i regnskapet. I dag kan dette gjøres helt av den ansatte, og så blir det sjekket av regnskapsfører før det da automatisk legges inn i regnskapet.

Hvilken type regnskapsføring man velger vil avhenge av hvor mye man kan forvente av sine ansatte, i tillegg til hvilken kompetanse innen regnskap man har eller ønsker å ha i bedriften.

Man kan velge forskjellig løsning i forhold til om man starter en ny bedrift eller om man har en veletablert bedrift og ønsker å ta et valg i forhold til regnskapsføring. Uansett hva som er situasjonen, så må man ta stilling til hva man ønsker å gjøre selv og hva man ønsker å få andre til å gjøre.

Hva trenger du fra en regnskapsfører

Når du skal be om tilbud fra forskjellige regnskapsførere, så må du bestemme deg for hvilken type tjeneste som er riktig for deg. Dersom du trenger en regnskapsfører som skal håndtere hele regnskapet, så må du be om tilbud på dette fra alle dem du ber om tilbud fra.

Dersom du ikke definerer tydelig hva slags type regnskapsføring du trenger, så er det umulig for regnskapsfører å gi et reelt tilbud. Da vil du motta forskjellige tilbud som ikke vil være så enkelt å sammenlikne.

Man bør også forsøke å få en forståelse i forhold til hva som finnes på markedet. På den måten kan man bestemme hva man trenger i forhold til hva som er mest økonomisk. For eksempel vil man få bedre tilbud dersom man belager seg på et helt standard regnskap enn om man ender opp i en situasjon hvor regnskapet blir ganske så komplisert. Forskjellen i pris kan bli mye større enn man ser for seg dersom en regnskapsfører ikke kan levere tjenesten til deg innenfor det de vanligvis tilbyr.

Hva ønsker du selv å ha innen bedriften

En viktig faktor når man skal velge regnskapsfører, er hva man ønsker internt i bedriften. Hvis du ikke selv ønsker å forholde deg til regnskapet, så kan det være riktig å benytte deg av en regnskapsfører som håndterer hele regnskapet. Dersom man har noe kompetanse selv og ønsker å redusere utgifter til regnskapsfører, så kan man velge å benytte seg av en løsning hvor man fører regnskapet online og benytter en regnskapsfører for å godkjenne regnskapet.

Det er også muligheter for å benytte seg av en regnskapsfører som rådgiver og selv håndtere hele regnskapet. Hvilket av disse alternativene man benytter seg av vil bestemme hva man trenger å vurdere i forhold til hvilke regnskapsførere man ber om tilbud fra. Det er mulig å få hjelp til å bestemme dette ved å benytte seg av nettsider for dette.

Hva gjør jeg når jeg starter opp nytt firma

Når man starter opp et nytt firma er det flere problemstillinger man må forholde seg til. Hvis man ønsker å redusere utgifter, så vil mange kunne føre regnskapet selv i starten, så kan man heller bestemme seg for å benytte seg av en regnskapsfører når man får etablert firmaet bedre. Men ikke alle velger denne løsningen. Når man har en oppstartkapital eller har investorer for firmaet, så kan man velge å benytte seg av løsning der regnskapsfører står for hele regnskapet.

I en slik situasjon er det ikke sikkert man ønsker å benytte tiden på å selv føre regnskapet da man heller ønsker å benytte all tilgjengelig kompetanse på å utvikle kjernevirksomheten. De aller fleste nyoppstartede firmaer har mer enn nok som skal på plass i forhold til deres kjernevirksomhet og da ønsker de ikke å bruke tid på selv å føre regnskapet.

Har bedriften behov for egne regnskapsansatte

Når man skal bestemme seg for hvilken type regnskapsfører man vil benytte seg av, så kan det være lurt å vurdere om man selv ønsker å ha egne regnskapsansatte. Dersom man ønsker det, så kan man velge å benytte en regnskapstjeneste som koster mindre og hvor regnskapsfører gjør mindre av jobben. Dersom man ønsker det og ikke allerede har egen kompetanse på regnskap, så kan det være man ønsker å ansette denne typen kompetanse i firmaet.

regnskapsførere

Dersom man ikke ønsker å benytte seg av egne ansatte for å føre regnskapet, så kan man velge en regnskapsfører som håndterer alt fra å føre regnskapet til å levere inn rapporter, i tillegg til å gi råd i forhold til regnskapsføring i bedriften.

Hvilket valg man tar i forhold til dette er helt opp til den enkelte bedriften, men man bør ta stilling til det før man henter inn tilbud i forhold til hvilken regnskapsfører man velger.

Vil du sette ut hele regnskapet

Dersom man ikke har kompetanse på regnskap eller ikke ønsker å ha denne kompetansen innen bedriften, så vil man i de alle fleste tilfeller velge å sette ut hele regnskapet. I dag kan dette også utarte seg forskjellig. Man kan benytte seg av en regnskapsfører hvor man leverer inn bilag elektronisk, eller man kan velge å levere inn bilag på gamlemåten, det vil si ved hjelp av en regnskapsperm som man fysisk leverer til regnskapsfører.

Selv om man i dag må forvente at de fleste regnskapsførere ønsker å motta bilag elektronisk, så finnes det fortsatt muligheter for å finne en regnskapsfører som vil ha dem i en perm. Noen firmaer ønsker også fortsatt å levere inn bilagene på denne måten. Selv om mange går over til elektroniske løsninger, så er det noen som ønsker å fortsette med ordninger de tidligere har forholdt seg til.

Ønsker du rådgivning i forhold til regnskap

I stedet for å benytte seg av en regnskapsfører som utfører hele jobben, så kan man i noen tilfeller velge å selv utføre hele jobben. Dette er i dag et alternativ for de fleste da det er blitt god tilgang til online løsninger, og ved å benytte seg av disse kan man oppnå rimelig regnskapsføring og bestemme selv hvor mye man selv fører.

Større bedrifter benytter seg fortsatt i noen tilfeller av større interne systemer for regnskapsføring, og da trenger man i mange tilfeller bare råd fra en regnskapsfører i stedet for at man har behov for at regnskapsfører utfører en jobb. På denne måten vil man ha større utgifter til regnskapsføring i bedriften, men man vil ikke ha de samme utgiftene til regnskapsfører. Hvilke kostnader man har i forhold til rådgivning vil så bestemmes av hvilken type avtale man har.

Velg riktig regnskapsfører for deg

Det er med andre ord viktig å ta noen valg før man søker etter regnskapsfører. Man bør bestemme seg for hva man faktisk trenger da dette vil bestemme hvilke tilbud du mottar, Hvis du definerer nivået av regnskapsføring du har behov for feil, så kan det være en håpløs jobb å sammenlikne tilbud.

I stedet bør du sette deg ned å definere klart hva du har behov for, og da kan du få gode tilbud som gjør at du kan bestemme helt klart og tydelig hva du faktisk bør be om tilbud for i forhold til regnskapsføring i den bedrift. Regnskapsføring er en viktig del av alle bedrifter, og det er viktig at dette gjøres korrekt slik at det ikke dukker opp overraskelser i etterkant.

Kilde: https://regnskapsførertilbud.no