Er silikonpupper et psykisk fenomen?

De fleste som får silikonproteser gjennom kosmetisk kirurgi og dermed oppnår såkalte silikonpupper, er neppe de typene en ser for seg. Når en tenker på silikonpupper så tenker man ofte på overdimensjonerte bryster som fremheves av en spinkel «barbie»-kropp.

silikonpupper

Brystforstørrelse, brystoperasjon eller silikonpuppe-operasjon er noen navn som betyr det samme. Kvinner i alle aldre og størrelser gjør dette inngrepet daglig både her i landet og utenlands.

Det er mange årsaker til hvorfor en kvinne kan ønske seg et slikt inngrep og ofte kan det like godt være av psykiske årsaker som fysiske. De aller fleste går ikke opp i svært store størrelser, men forstørrer bysten slik at den får et naturlig utseende. Ved å forstørre brystene ved å få silikonpupper så opplever mange at gevinsten er like sto ved en forbedret selvtillit.

Hva er skjønnhet?

Skjønnhet er et begrep som omfavner veldig mye mer enn bare utseende. Hvis en spør hundre personer hva de tenker skjønnhet er, så kan man ende opp med hundre forskjellige svar.

plastiske operasjoner

Den brasilianske plastikkirurgen Milton Nahon, mener faktisk at skjønnhet er en menneskerett som alle har rett på. Han gjør også noe med det. Som et tilbud til de fattigste i Brazil som bor i de fattige kvarterene som heter favelaene, utfører han plastiske operasjoner som silikonpupper gratis.

Han har i løpet av ti år sammen med en gruppe kollegaer utført over 20 000 kosmetiske inngrep, uten å ta betalt for det. Han kaller seg en idealist og føler sterkt at det er feil at det kun er de med mye penger som skal ha mulighet til å endre og forskjønne utseende sitt. Han har i tillegg et klientell som han tjener gode penger på, men hans syn er at siden skjønnhet er en menneskerett, så kan han gi dette til de som ikke ellers ville hatt muligheten. Hans misjon er å øke brasilianeres selvtillit. Brasil er sammen med USA, to av de nasjonene som står for flest kosmetiske inngrep på verdensbasis.

Er det noen sammenheng mellom psykiske lidelser og kosmetiske operasjoner?

Det har faktisk vært flere store internasjonale forskningsstudier som har tatt for seg psykisk helse og kosmetisk kirurgi. Det har vært stort fokus på et område som forskere finner svært interessant:

 • Har kosmetiske operasjoner en merkbar god innvirkning på personers psykiske helse?
 • Er de som velger eller ønsker kosmetisk kirurgi, personer som har psykiske helseproblemer enn andre mennesker?

kosmetiske silikonbryster operasjoner

Selv om en har studert dette og gått i dybden, så har man ikke klart å avdekke noen klare svar hverken den ene eller den andre veien. En ting en fant i flere av studiene var at de kvinnene som fikk silikonpupper var i en gruppe en så en høyere risiko for selvmord. Årsaken til hvorfor denne gruppen viste en slik forhøyet risiko er fremdeles uklar. Det er forsøkt å finne svar på om:

 • Hadde disse kvinnene høyere andel psykiske helseproblemer før inngrepet ble gjort?
 • Kan det påvises om selve inngrepet hadde en sammenheng med den forhøyede risikoen?

Det kan virke som om de som får utført kosmetiske operasjoner vurderer egen fysisk helsesituasjon som femti prosent dårligere enn andre generelt. Ved spørsmål til de kvinnene som har fått utført kosmetiske inngrep av en eller annen form, så svarer over dobbelt så mange ja på to viktige spørsmål i forhold til andre personer:

 • De føler seg forskjellsbehandlet av en rekke ulike grunner.
 • Av ulike årsaker føler de seg diskriminert generelt i livet.

En av konklusjonene studiene har kommet frem til er at kvinner som foretar kosmetiske kirurgiske inngrep er i en mye høyere gruppe som kan klassifiseres som sårbar. Data viser videre at overvekten av kvinnene som velger kosmetisk kirurgi er blant kvinner med høy inntekt, men som har dårligere psykisk og fysisk helse enn kvinner i gjennomsnittet.

Menn kommer annerledes ut i studier

I disse større studiene som er utført internasjonalt så har en også hatt menn i egne grupper. Det har vært både forbløffende og svært interessant å se hvordan kvinner og menn havner i slike forskjellige mønstre. De mennene som har foretatt et eller annet kosmetisk kirurgisk inngrep, sier i mye mindre grad at stemningsleie har vært eller er på depressive nivåer. Så kan selvfølgelig spørsmålet være om menn kanskje erkjenner sjeldnere overfor seg selv og andre at de føler seg deprimert. Andre interessante ting er som skiller seg fra kvinners svar er:

 • Menn sier de har bedre fysisk og psykisk helse enn hva kvinnene sier.
 • De føler seg ikke særlig diskriminert av andre menn.
 • Mennene viser seg å befinne seg i en helsemessig sterk gruppe med store ressurser.

Det en også forsøker å finne svar på er hvor mange som reiser utenlands for å foreta en plastikkirurgisk operasjon. En kan se av tall at om lag en av ti menn har reist ut av Norge og gjort en eller flere inngrep. Forholdene her mellom kvinner og menn er også forskjellig. Dette kan ha endret seg i løpet av de siste ti årene, men i 2008 viste det seg at rundt 11 prosent av menn dro utenlands, mot 3 prosent kvinner.

Silikonpupper har endret målgruppe

På 90- og 2000- tallet så en flere ønsker om store bryster, og gjerne de overdimensjonerte størrelsen en kunne se i underholdningsindustrien. Dette har endret seg etter dette. Inngrepet er mye mer stuerent blant «vanlige» folk og etter hvert som kosmetiske inngrep generelt er blitt mer folkelig så velger flere i alle aldre brystforstørring.

Silikonpupper har endret målgruppe

Det er nok flere årsaker til denne endringen i samfunnet. En har fått mange flere klinikker i Norge som tilbyr slike inngrep. Det er mer informasjon å finne og lettere å finne tilbydere i nærområder slik at en kan møte til konsultasjonstimer.

Selve silikonimplantatene er av mye bedre kvalitet og skremselshistoriene har blitt færre og kvinner mer informert. Det er få som møter opp og sier de vil ha silikonpupper i dag. De fleste vil nok si at de ønsker å øke størrelsen på brystene, men at resultatet ønskes å se naturlig ut. For å kunne oppnå et mer naturlig resultat så kan en nå velge flere varianter av brystforstørrende inngrep.

 • Implantat av silikon som er dråpeformet.
 • Fett transplantert fra et sted på kroppen hvor en har overskudd og deretter til brystene.

Hvem er kvinnene som velger silikonpupper?

Svaret på dette er nok at kvinnene er fra alle samfunnsgruppene i svært variert alder. Noen er født med små bryster og vil rett og slett gå opp en størrelse for å bedre utseende i klær, og samtidig bedre selvtilliten. Andre kan ha mistet fylden og spensten på brystene etter flere graviditeter og vil kunne gjenskape dette med en brystforstørring. Noen får gjort dette som en del av en rekonstruktiv operasjon etter sykdom. Det kan være etter brystkreft eller fjerning av kjertelvev.

Enkelte kvinner opplever også at brystene utvikler seg forskjellig. Dette er faktisk veldig vanlig, men noen er så uheldig at størrelsen mellom hvert bryst kan variere med opptil to behå-størrelser. Dette er både en fysisk og psykisk påkjenning og kan rettes ved kosmetisk kirurgi. Andre velger silikonpupper som en del av kombinasjonsinngrep etter stor vektnedgang. Da kan det være fjerning av hud, innlegg av brystimplantater og fettsuging som til sammen endrer kroppens effekt av vekttapet. Og så har man selvfølgelig en gruppe som følger trender og lar seg påvirke av sosiale media og dermed ønsker å forbedre utseende med blant annet silikonpupper.

Kilder: