24 tips til deg som skal starte egen bedrift

Sitter du med en forretningside du tror kan være verdt å sette ut i livet? Det å starte eget firma byr på mange spennende utfordringer innen forretningsutvikling, salg, administrasjon og økonomistyring. Her prøver vi å gi deg gode råd til hvordan du kan lykkes med din egen bedrift.

Starte eget firma

1. Skriv en forretningsplan og skap en visjon for bedriften

Det er ikke nok å ha en vag ide om hvordan man kan kommersialisere en hobby eller en lidenskap. Du må inneha yrkeserfaring og spisskompetanse innen bransjen du ønsker å etablere deg i. For å strukturere ideene dine og gjøre forretningsideen interessant for investorer er det en forutsetning å skrive en forretningsplan. Skal du starte eget firma må du ha en god forretningsplan som skisserer:

  • hvilke tjenester som skal ytes
  • hvilken kompetanse bedriften innehar
  • hvordan man kan skape et økonomisk overskudd
  • Mange velger å lage en kort forretningsplan som kan presenteres for potensielle investorer på kort tid, ofte kalt en «elevator pitch». I tillegg anbefales det å lage en mer detaljert forretningsplan som kan presenteres for investorer og konsulenter innen forretningsutvikling og såkornkapital. Offentlige støtteordninger fra Innovasjon Norge og andre krever en mer detaljert utgave som er tilpasset kravene for etableringsstøtte. Det finnes også en rekke ventureselskaper i Norge, se oversikten nederst i artikkelen.

2. Skaff finansiering og etabler en bankforbindelse

Å etablere en bedrift krever risikovillig kapital. Kontakt din bankforbindelse og søk om lån for å etablere en bedrift. Søk om kredittkort for din bedrift slik at utgifter kan betales fra en bedriftskonto. Sett av penger til skatt og moms fra første dag og skaff deg en god regnskapsfører. Det er viktig å ha en god dialog med regnskapsfører og sørg for å få klarhet i rutiner for fakturering, lønnsutbetalinger, betaling av skatt, avgifter og pensjonsordninger.

3. Gjør en markedsanalyse

Det er vanskelig å finne sin egen nisje i et stadig mer globalt og konkurranseutsatt marked. Kartlegg hvilke produsenter, leverandører, agenturer og internasjonale aktører som betjener markedet du ønsker å etablerer deg innen. Det finnes en rekke spesialiserte markedsanalysefirma som kan hjelpe deg med å kartlegge markedet. Det finnes også en rekke verktøy for spørreundersøkelser på nett som kan gi en indikasjon på interessen for dine produkter eller tjenester. I denne prosessen er det også naturlig å identifisere potensielle samarbeidspartnere. En god markedsanalyse svarer på følgende spørsmål:

  • Hvilke eksisterende aktører finnes i markedet?
  • Hvor stort er markedet?
  • Hvilke produsenter, underleverandører finnes i markedet?
  • Hvilke teknologiske løsninger finnes?

4. Lag dokumentasjon, produkt og tjenestebeskrivelser

For at produktet eller tjenesten skal kunne selges i markedet må alle aspekter ved produktet eller tjenesten beskrives. Krever produktet spesielle godkjennelser eller sertifisering? I så fall må du innhente offentlige dokumenter som bekrefter sertifisering eller annen godkjennelse. Lag markedsføringsmateriell og beskriv hva som gjør ditt produkt eller tjeneste unikt. Beskriv hva som skiller ditt produkt eller tjeneste fra andre aktører i markedet.

5. Kartlegg hvilken kompetanse som kreves i bedriften

Om man ønsker å utvikle en bedrift er man avhengig av kompetente ansatte og et produktivt og lærevillig miljø. Kartlegg hvilke nøkkelpersoner din bedrift vil kreve for å kunne vokse og utvikle seg. Lag stillingsbeskrivelser og sett opp datasystemer for samarbeid og dokumentdeling.

6. Lag et budsjett

Det er vanskelig å ha et overskudd fra første dag. Mange nyetablerte bedrifter åpner ikke positiv driftsresultat før etter 2 år, majoriteten av nyetablerte bedrifter går konkurs etter 5 år. For å kunne fortløpende vurdere hvorvidt din bedrift er levedyktig må milepæler defineres. Lag estimater på hvor store kostnader bedriften vil ha inntil selskapet oppnår overskudd. På denne måten kan du beregne hvor store inntekter selskapet krever innen en viss tidsperiode.

7. SWOT og risikoanalyser

Hvilke styrker, svakheter, mulighter og trusler kjennetegner din forretningsmodell og markedet du ønsker å etablere deg i? Desto bedre forståelse du har for usikkerheten i markedet jo raskere kan du tilpasse deg endringer. Tenk hvilke forhold som gir deg styrke og vær klar til å utnytte deg av fordelene dette gir deg. Vær også bevisst hvilke svakheter og hvordan dette kan bli en trussel for din virksomhet.

8. Planlegg markedsføringsaktiviteter og tilstedeværelse på internett

Alle bedrifter krever tilstedeværelse på internett. I dag finnes en rekke enkle publiseringsløsning som gjør jobben med å drive en nettside enkel. Løsninger som WordPress gjør det veldig lett å sette opp en profesjonell nettside. Om du ønsker å satse på netthandel må du tenke igjennom hvilket behov du har for betalingsløsninger. Ehandel er også veldig presset på marginer – så om du skal lykkes må du være svært konkurransedyktig på pris eller finne et produkt ingen har satset på tidligere.

9. Bygg tillit og dyrk din utholdenhet

Positiv omtale og kundereferanser er grunnleggende for å bygge et langvarig brand. Ha fokus på kundeservice fra første dag. Dine kunder er dine ambassadører og er den beste måten å drive markedsføring på. Sett kunden og kundens behov først. Det å starte bedrift er en tidkrevende og langsiktig jobb. En grunder må beregne å bruke langt mer enn en vanlig arbeidsdag i etableringsfasen. Sørg for å spise godt, få nok søvn og hold deg i form.

10. Vær kreativ og hold deg oppdatert på teknologi

Kreativitet er en prosess. Om du ønsker å bygge en bedrift som skal vare er du avhengig av å alltid bruke siste teknologi. Hold deg oppdatert på det siste i markedet og lytt til hvilke behov kundene har. Vær en pioneer.

Kilde: https://www.centum.no/blogg/starte-egen-bedrift-10-tips-grundere/