Webdesign for bedrifter

I mange situasjoner er bedriftens nettside førsteinntrykket til eventuelle kunder. En god og gjennomført nettside vil også være med på å heve standaren på bedriften og inntrykket man får av den. Nettsiden til bedriften vil være en plattform der kunden kan lese om ulike produkter eller tjenester som bedriften tilbyr. Et godt webdesign er svært viktig for at kunden skal få et godt inntrykk.

webdesign

Hva er Webdesign?

Webdesign er ofte det første visuelle man ser når man går inn på en nettside, men et godt webdesign handler om mye mer enn kun det visuelle man ser. Det handler om mange ulike elementer, og hvordan man bruker disse sammen. Blant annet tekst, farger, bilder, lyder og lignende er eksempler på slike elementer som må passe sammen dersom man skal klare å utvikle en god nettside.

Som webdesigner jobber man mye med både innhold og layout på ulike nettsider. I tillegg kan en webdesigner også ha mye kunnskap om programmering. Når man oppretter en ny nettside er det viktig at den er tilpasset riktig publikum.

Hva er Webdesign

For å få til dette må man ha riktig kunnskap og evnen til å forstå digital markedsføring. Derfor kan det være svært lønnsomt å benytte seg av en profesjonell webdesigner hvis man vurderer å bygge opp en ny nettside.

Bruk profesjonelle webdesignere

Det er anbefalt å bruke profesjonelle webdesignere dersom man skal starte oppbygningen av en ny nettside. Profesjonelle webdesignere har mye kunnskap som omhandler oppbygningen av en nettside, og hvordan man får den så brukervennlig som mulig. I tillegg vil en profesjonell webdesigner også vite hvordan søkemotorene leser nettsiden. Et godt webdesign laget av profesjonelle webdesignere vil være en lønnsom investering man får mye igjen for.

Store konsekvenser for å ikke ha oppdatert webdesign

Å ha et oppdatert webdesign som lever opp til dagens standard gir mange positive fordeler. I løpet av de siste årene som har gått har web og IT hatt en kraftig utvikling, og dersom man henger mye etter når det gjelder dette, kan det gi store konsekvenser for bedriften. Har du en uoppdatert nettside som kunder sliter med å navigere seg i, kan man faktisk risikere å miste flere kunder på grunn av dette.

Webdesigner

En oppdatert nettside som lever opp til dagens forventninger, kan potensielt utkonkurrere eventuelle konkurrenter som ikke holder samme standard. Man kan også risikere å miste rangering hos søkemotorer dersom man ikke prioriterer et godt webdesign. Dette er svært viktig for bedriften din, og man kan også her risikere å miste kunder.

Opprettholde interessen hos brukere

Et godt webdesign er viktig for at brukere lett skal kunne navigere seg på nettsiden til bedriften, og finne fram til ønsket produkt eller tjeneste. Hvis kunden sliter med å navigere seg rundt på nettsiden og opplever mye rot og frustrasjon, skal det ikke mye til før kunden forlater nettsiden og heller besøker en annen nettside med bedre webdesign.

Har man en bedrift, har man i de aller fleste tilfeller mange konkurrenter som tilbyr det samme som deg. Det er derfor opp til kunden å velge hvilken bedrift man vil benytte seg av. Det er mange forskjellige faktorer som spiller inn når kunden skal bestemme bedrift han eller hun velger å bruke, for eksempel kvalitet, popularitet, pris og ligende. I tillegg til de faktorene listet over, er også brukeropplevelsen til kunden viktig, og den har mye å si for hvilket valg kunden velger å ta.

mobil-design

Driver man en nettbutikk, er det viktig å overbevise eventuelle kunder om å velge dine produkter eller tjenester, framfor konkurrenten. Har man relativt like produkter eller tjenester, kan fort brukeropplevelsen og nettsiden din bli den avgjørende faktoren for hva kunden velger.

Hold nettsiden oppdatert

Det er viktig at man passer på å holde nettsiden sin oppdatert og at man følger de siste trendene innenfor webdesign. Ender man opp med å henge etter på dette område kan man fort risikere å miste rangeringen sin hos søkemotorene. I tillegg kan kunder oppleve nettsiden din som mindre brukervennlig og man kan også risikere å miste kunder og besøkende på nettsiden.

Brukervennlig webdesign

Rangeringen hos søkemotorene henger mye sammen med at nettsiden følger de siste trendene innen webdesign. Har man en oppdatert nettside som er lett å bruke for besøkende, vil dette øke brukervennligheten, og brukervennligheten er en viktig faktor når det gjelder rangering hos søkemotorene. Dersom det er motsatt, at nettsiden din ikke er oppdatert og ikke følger trendene, vil brukervennligheten reduseres. Dette vil igjen påvirke rangeringen hos søkemotorene negativt.

Brukervennlig webdesign

Passer man på å regelmessig oppdatere webdesignet, vil dette gi høyere brukervennlighet på nettsiden din. Klarer man å oppnå og opprettholde høy brukervennlighet vil dette gjøre at besøkende av nettsiden er fornøyde. Fornøyde kunder returnerer ofte til samme nettside dersom de fikk en positiv opplevelse av forrige besøk.

Webdesign bør være et viktig punkt som man setter høyt oppe når man skal vurdere ulike investeringer tilknyttet bedriften og nettsiden.

Mobilvennlig webdesign

I dagens samfunn er det ikke like vanlig å benytte seg av en PC dersom man ønsker å browse på internett. Det blir mer og mer vanlig å benytte seg av mobiltelefoner eller nettbrett. Et nettbrett eller en mobiltelefon ligger ofte lettere tilgjengelig enn en PC, og det er både raskere og enklere å browse på internett via en av disse sammenlignet med en PC. Derfor er det veldig viktig at nettsiden også er tilpasset mobile enheter som mobiltelefon eller nettbrett. Er ikke nettsiden brukbar for mobile enheter, kan man risikere å miste mange brukere.

Tydelige målsetninger

Uavhengig av hvordan nettside man skal lage, er det viktig at man baserer nettsiden på klare mål og målsetninger. Man skal vite hvorfor man lager nettsiden, og hva man ønsker å oppnå med den. Enten om den skal øke salget, automatisere ulike tjenester eller funksjoner, eller om nettsiden kun skal formidle informasjon. En nettside kan også ha flere funksjoner samtidig, men det er viktig å være godt klar over hva man ønsker å oppnå.

HTTPS Sikkerhetssertifikat

En oppdatert nettside som har et godt webdesign har som regel HTTPS sikkerhetssertifikat. Dette er med på å både øke sikkerheten til nettsiden, samtidig som det også bidrar til å heve rangeringen hos søkemotorene. I tillegg advarer også søkemotorene mot nettsider som ikke har sikkerhetssertifikat.